Πεμ02072015

Εξαίρεση διοργάνωσης από την απόφαση αναστολής λόγω δημοψηφίσματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Αναστολή αθλητικών διοργανώσεων λόγω δημοψηφίσματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Νέα Δ.Σ. σε Ο.Α.Κ.Α. και Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Ανέγερση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικές Οδηγίες Ανέγερσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

1.0  Έγκριση ως προς τη λειτουργικότητα

Σύμφωνα με: α) Το άρθρο  6, παρ. 1, εδάφιο Α-α,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΕΑ Δικαιολογητικά για την Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή

Τα έντυπα  του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών τα οποία απαιτούνται για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών κατά κατηγορία είναι τα ακό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τεχνικά Στοιχεία Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Στη σελίδα αυτή, το Τμήμα Έρευνας και Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. έχει αναρτήσει όλο το α...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΟΣ

topbanner

Χάρτης Ιστοτόπου