Σαβ01082015

Δηλώσεις Στ. Κοντονή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Συγκρότηση της Νομοπαρασκευαστικής και Νομοτεχνικής Επιτροπής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Η νέα σύνθεση του ΕΣΚΑΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Ανέγερση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικές Οδηγίες Ανέγερσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

1.0  Έγκριση ως προς τη λειτουργικότητα

Σύμφωνα με: α) Το άρθρο  6, παρ. 1, εδάφιο Α-α,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΕΑ Δικαιολογητικά για την Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή

Τα έντυπα  του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών τα οποία απαιτούνται για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών κατά κατηγορία είναι τα ακό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τεχνικά Στοιχεία Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Στη σελίδα αυτή, το Τμήμα Έρευνας και Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. έχει αναρτήσει όλο το α...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΟΣ

topbanner

Χάρτης Ιστοτόπου