Mon16052022

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγησή της, για το 2010:

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγησή της, για το 2010:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 1 Απριλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής απέστειλε σήμερα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την επιχορήγησή της, για το 2010:

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί από τις δημόσιες ανακοινώσεις μας, η Ποδηλασία έχει ενταχθεί στην κατηγορία των αθλημάτων Εθνικού Αθλητικού Ενδιαφέροντος. Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει το υπάρχον επίπεδο ανάπτυξης του αθλήματος της Ποδηλασίας. Η περαιτέρω εμβάθυνση και διάδοσή του, προς το παρόν, με εφαλτήριο την κρατική χρηματοδότηση επαφίεται στην Ομοσπονδία σας. Το Άθλημά σας σε όλες τις συνιστώσες του, δηλαδή η Ποδηλασία Δρόμου, η Ποδηλασία Πίστας και η Ορεινή Ποδηλασία, παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις ανάπτυξης, θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει, Άθλημα Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας.

Ιδιαίτερα η Ορεινή Ποδηλασία και οι Ποδηλατικοί Γύροι συνδέονται και αποτελούν σημείο ζεύξης του Αθλητισμού και του Τουρισμού και όπως σας έχουμε ενημερώσει κατά τις συνεργασίες μας, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον ΕΟΤ, ως προς την χρονοθέτηση και τον σχεδιασμό τους και μπορούν να ενταχθούν χρηματοδοτικά και στον δικό του προγραμματισμό. Η ανάπτυξη της Ποδηλασίας είναι επαρκής, μπορεί ωστόσο να υπάρξει ευρύτερη ανάπτυξη του αθλήματος. Έχουμε σημειώσει τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, με τους οποίους συναντηθήκαμε και συζητήσαμε τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις προοπτικές τους. Παρακολουθούμε με προσοχή την αθλητική τους προσπάθεια και είμαστε μαζί τους, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Επισημάναμε όμως την αταλάντευτη προσήλωση της Πολιτείας στην αξία του "ευ αγωνίζεσθαι", στον καθαρό αθλητισμό και ότι δεν διαπραγματευόμαστε καμία επιτυχία, όταν το τίμημά της είναι η φαρμακοδιέγερση και η καταφυγή στην χημεία των αναβολικών. Η Ελλάδα, απολύτως αποφασιστικά, πρέπει να τεθεί επικεφαλής και στην πρωτοκαθεδρία του Ολυμπιακού Πνεύματος.

Η Ομοσπονδία σας συμμερίζεται με τόλμη τις αξίες αυτές, όπως προκύπτει από την επιστολή που μας στείλατε στις 10 Μαρτίου 2010 και είναι φανερό ότι επιθυμεί να υπερβεί οριστικά, προβλήματα που είχαν εμφανισθεί με αθλητές της στο παρελθόν. Η πρόσληψη διατροφολόγου και η ιατρική διαδικασία που ακολουθείτε είναι σωστή και επιβεβλημένη. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε με την ευκαιρία ότι η επικείμενη επαναλειτουργία του ΕΚΑΕ θα συμβάλει στις προσπάθειές σας. Παράλληλα με την Ομοσπονδία σας, η ΓΓΑ χρηματοδοτεί, παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία τον Σωματειακό Αθλητισμό της Ποδηλασίας και σημειώνουμε από τις επιστολές σας, ότι τα Σωματεία στον χώρο του Αθλήματός σας είναι αληθινά σωματεία και έχει εκλείψει το φαινόμενο των σωματείων-μαϊμού. Έχουμε καταγράψει τα παράπονα της Ομοσπονδίας σας εν σχέσει προς τις ελλείψεις συντήρησης του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ, το οποίο δέχεται καταπονήσεις από το 1991 και προγραμματίζουμε τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις. Στον τομέα των υποδομών η χώρα επενδύει σημαντικούς πόρους για την δημιουργία νέων ποδηλατοδρομίων, όπως αυτό στα Χανιά και προγραμματίζει την επισκευή του Ποδηλατοδρομίου των Τρικάλων. Μέσα στα παραπάνω πλαίσια σας παρακαλούμε να μας υποβάλετε και να συζητήσετε μαζί μας τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, με βάση το οποίο και εντός των δυνατοτήτων της Ελληνικής Πολιτείας θα πορευτούμε. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους Ποδηλατικούς Γύρους και στην Ορεινή Ποδηλασία σε περιοχές επιλογής του ΕΟΤ.

Γνωρίζετε ότι η διαχειριστική εικόνα της Ομοσπονδίας σας πριν το 2009 ήταν κάκιστη.

Δεχόμαστε ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την διαχειριστική εξυγίανση της Ομοσπονδίας και την επάνοδό της στους κανόνες νόμιμης και χρηστής διοίκησης. Υπήρξαν ωστόσο και λάθη στον τομέα της αναμόρφωσης των προϋπολογισμών που δεν πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον. Λάθη που μερικώς οφείλονται και σε διοικητικές παραλήψεις των Υπηρεσιών της ΓΓΑ. Παρατηρούμε όμως κατηγορηματικά για το μέλλον, ότι οποιαδήποτε αναμόρφωση προϋπολογισμού, ιδίως η μεταφορά κονδυλίων από αναπτυξιακές σε λειτουργικές δαπάνες, πρέπει να προεγκρίνεται και να τεκμηριώνεται με σαφήνεια και όχι με γενικολογία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεργαστούμε σωστά προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπό τα παραπάνω δεδομένα η επιχορήγηση του 2010 προσδιορίζεται στο ποσό του 1.575.000€ (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα καταβληθεί σταδιακά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κανονιστικές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών και με την αυτονόητη προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των γενικών προϋπολογιστικών προβλέψεων του Κράτους. Παρακαλούμε να συνεργασθείτε με τις Υπηρεσίες της ΓΓΑ για την σωστή κατανομή του ποσού αυτού στους κωδικούς του προϋπολογισμού του 2010. Εκ της ως άνω επιχορήγησης, ποσό 375.000 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί στο ΟΑΚΑ για την εξόφληση των οφειλών της Ομοσπονδίας σας. Φέτος δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις έγκρισης του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, όπως έχουμε συζητήσει, σας ενθαρρύνουμε όμως να τον προγραμματίσετε για το 2011. Η σχετική επομένως εγγραφή στον προϋπολογισμό σας δεν έχει εγκριθεί. Το ταμειακό σας υπόλοιπο σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες της ΓΓΑ, πρέπει να διατεθεί για την κάλυψη κάθε υποχρέωσης παρελθουσών χρήσεων.

Στις 30 Ιουλίου 2010 η Ομοσπονδία σας, θα πρέπει να μας υποβάλλει ουσιαστικό απολογισμό της δραστηριότητάς της για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο οριστικός ετήσιος απολογισμός, ουσιαστικός και οικονομικός, και τα παραστατικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν στην ΓΓΑ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2010 η ΓΓΑ θα αποτιμήσει σε χρήμα τις διάφορες έμμεσες χρηματοδοτήσεις την Ποδηλασία από το Κράτος, ώστε να έχει τόσο η ίδια, όσο και οι Πολίτες την ακριβή εικόνα της κρατικής ενίσχυσης του αθλήματος. Επισημαίνουμε ότι για το 2011 δεν πρόκειται να αξιολογηθούν προϋπολογισμοί Ομοσπονδιών που περιέχουν αιτήματα καταφανώς απέχοντα από τον ρεαλισμό. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν κατ' ουσίαν να αξιολογηθούν και η μακροχρόνια παράδοση υποβολής εξωπραγματικών προϋπολογισμών, που προσιδιάζουν σε αόριστο παζάρι και όχι σε διάλογο ουσίας μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Πολιτείας τερματίζεται. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας, ανεξάρτητα από τα όσα μας έχετε γνωστοποιήσει, στις δημόσιες τοποθετήσεις μας προς όλες τις Ομοσπονδίες σχετικώς με την εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης, την ανάγκη προέγκρισης κάθε διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από την ΓΓΑ και τονίζουμε ξανά την ανάγκη αποφυγής αναμορφώσεων των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα από αναπτυξιακές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, καθώς και την λιτότητα, που πρέπει να διαπνέει όλη την δημόσια διοίκηση και την περιστολή περιττών δαπανών.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

OPEN DATA

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

unesco-observatory

bottom banner

aigides GGA

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ