Διευκρίνιση επί ερωτήματος για τον Διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 188297)

Διευκρίνιση επί ερωτήματος για τον Διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 188297).