Δήλωση του ΓΓΑ για την απόφαση της Super League, τροποποίησης του καταστατικού της

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                      

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σχετικά με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Super League, για την τροποποίηση του καταστατικού της, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
     «Οι νόμοι του ελληνικού κράτους ισχύουν, αδιακρίτως, για όλους, όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.
    
     Η ισχύς των νόμων δεν εξαρτάται από καταστατικά σωματείων και συνεταιρισμών.
 
     Η συμμόρφωση προς τους νόμους αποτελεί υποχρέωση κάθε πολίτη».