Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Πάνου Μπιτσαξή σε δημοσιεύματα που αφορούν στην εκμίσθωση του κτιρίου για τη στέγαση της Γ.Γ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

 
     O Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής έστειλε την παρακάτω απάντηση στις εφημερίδες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΑΥΓΗ:

     «Σχετικά με το δημοσίευμά σας για το ενοίκιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), παρακαλώ σημειώστε και τα εξής για τη διαμόρφωση της πραγματικής εικόνας. 

1) Η Σύμβαση μίσθωσης το κτιρίου της Κηφισίας 7 συνήφθη πολύ πριν αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση και λήγει 31-12-2011.

2) Στις 3-5-2010 ενόψει του ότι το ενοίκιο είναι πράγματι ακριβό, ζήτησα από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ) να βρει δημόσιο κτίριο για να μεταστεγαστεί η ΓΓΑ. Στις 18-5-2010, η ΚΕΔ απάντησε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο δημόσιο ακίνητο.

3) Κατόπιν αυτών έγκαιρα και πριν τη λήξη της μίσθωσης στις 12-4-2011, ζήτησα από την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών, που είναι κατά νόμο αρμόδια να διενεργήσει μειοδοτικό διαγωνισμό για να μισθωθεί κτίριο για τις ανάγκες της ΓΓΑ. Αναμένω ακόμα την απάντηση της Υπηρεσίας αυτής».