Οι εγκρίσεις χρηματοδότησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης των φορέων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Ά δόσης περιόδου 2009-2010


Οι εγκρίσεις χρηματοδότησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης των φορέων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Ά δόσης περιόδου 2009-2010

Προθεσμία υποβολής νέων Προτάσεων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2010-2011» έως 31 Μαΐου 2010

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το Οργανωτικό Πλαίσιο λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 31-05-2010 να υποβάλλουν, μέσω των Νομαρχιακών Υπευθύνων ΠΑγΟ προς Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Δ/νση «Άθληση για Όλους», τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, τις προτάσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν για την περίοδο 2010-2011.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η εκταμίευση των επιχορηγήσεων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2009-2010.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.