Στο πρόγραμμα "ΦιλόΔημος" αθλητικά έργα ύψους 7,7 εκατ. ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΦιλόΔημος»: Εντάξεις πράξεων ύψους 7,7 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν οι κάτωθι δήμοι της χώρας, ενέκρινε την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων», συνολικού προϋπολογισμού 7.706.041,16 ευρώ.
  
Ειδικότερα:
  
filodimos1 
 
Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη.

Από τα Γραφεία Τύπου