Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού είναι: 

α) Η δημιουργία του πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των  εποπτευομένων φορέων της.
β) Η άμεση ανταπόκριση στα υποβαλλόμενα αιτήματα υπαλλήλων και πολιτών.
γ) Η διαχείριση όλων των θεμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων της.


Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού υπάγονται τα παρακάτω τμήματα (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018):

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτετόμενων Φορέων

Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού

Τμήμα Υποδομών και Συστημάτων

Τμήμα Διαδικτύου και Επικοινωνιών

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
  Fax: 213 131 6614 dya
 
Διευθυντής Καραστάθης Δημήτριος

213-131-6242

dkarastathis
 
  Βρύνα Ελένη 213-131-6241 evrina
Πιλάλη Αντιγόνη 213-131-6257 apilali
Τζικούκου Πηνελόπη 213-131-6256 ptzikoukou