Εγκύκλιος εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2012

Εγκύκλιος εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2012 (Κατεβάστε το αρχείο σε .pdf μορφή).