ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

1. Έρευνα Χρήσης Χρόνου στα νοικοκυριά (ΕΧΧ). Δείτε την έρευνα εδώ. Πίνακας 1, Πίνακας 2, Πίνακας 3, Πίνακας 4.

2. Ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) σε ελληνικά νοικοκυριά με ερωτήσεις αθλητικού περιεχομένου. Δείτε την έρευνα εδώ