ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Το Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης Αθλητισμού παρουσιάζει μία πρώτη ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής των αθλητικών σωματείων. Η ανάλυση, για την οποία υπάρχει κάποια επιφύλαξη ως προς τον ακριβή αριθμό των σωματείων, βασίστηκε σε στοιχεία που συνέλεξε το Τμήμα από την υπάρχουσα βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Δείτε την ανάλυση εδώ