Ολυμπιακές Αθλητικές Υποδομές

 

Με την εποπτεία των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, η Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. διαχειρίζεται τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις δίνοντας έμφαση:
Στην εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων μέσα από την κάλυψη προϋπολογισμένων αναγκών ορισμένων υπουργείων.
Στην μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας μέσα από διαδικασίες που μειώνουν τον κίνδυνο φθοράς ή λεηλασίας του εξοπλισμού καθώς και το λογιστικό κόστος της διαχείρισης υλικού.
Στην ικανοποίηση ορισμένων αναγκών υψηλού κοινωνικού αποτελέσματος, στα πλαίσια μιας φιλοσοφίας υπευθυνότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο της εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.