Η ομάδα εργασίας της Γ.Γ.Α.

Η ομάδα εργασίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αποτελείται από τους παρακάτω εργαζόμενους.

Ιωάννης Αθαν. Δέτσης
(Ορισμένος Υπεύθυνος – Συντονιστής), Προϊστάμενος τμήματος Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (Η.Ε.Σ.) Πληροφορικής
Tηλ: 2131316381
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χαρούλα Παπαδάκη
Τμήμα Τοπογραφικών Μελετών
Τηλ: 2131316803
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.