•  

Παρ31102014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Στον προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Διοικητικού μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής "Με εντολή Υφυπουργού" (ΦΕΚ 1120/Β/16.12.1996):

 • Διαταγών μετακίνησης μονίμων υπαλλήλων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
 • Εγγράφων για χορήγηση υπηρεσιακών διαβατηρίων.
 • Διαταγών μετακίνησης εκτός έδρας, των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ή αποσπασμένων υπαλλήλων στη Γ.Γ.Α. από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα, για εκτέλεση υπηρεσίας.
 • Προσαύξησης των αποδοχών των υπαλλήλων ανεξαρτήτως βαθμού καθώς και προσαύξησης των αποδοχών του προσωπικού και ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Της πράξης αλλαγής επωνύμου των γυναικών υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.
 • Των εντολών για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφάσεων Προεδρικών Διαταγμάτων και λοιπών πράξεων.
 • Εγγράφων που κοινοποιούνται οι πίνακες αρχαιότητας των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.
 • Χορήγησης κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Η Διεύθυνση Διοικητικού συγκροτείται και εποπτεύει τα παρακάτω τμήματα (ΦΕΚ 28/Α/1.3.1985):

Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης

Τμήμα Γραμματείας

Γραφείο Γραμματείας Τεχνικών Υπηρεσιών

Στις αρμοδιότητες των παραπάνω τμημάτων ανήκουν και τα αντίστοιχα θέματα κατάστασης του προσωπικού των υπηρεσιών της Νέας Γενιάς.
Σtις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής ανήκει επίσης και η ευθύνη της εισαγωγής στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή της Γ.Γ.Α. των αναγκαίων για τις εργασίες της Διεύθυνσης στοιχείων, καθώς και η ευθύνη της χρήσης των δυνατοτήτων που προσφέρει ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της Γ.Γ.Α. στη μικροκλίμακα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας στοιχείων.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
Γραφείο Διευθύντριας Διοικητικού FAX: 213-131-6612 dd{@}gga.gov.gr
       
Αναπλ.Προϊσταμένη Ζαφειροπούλου Αντωνία 213-131-6242
Γραφείο Δ/ντριας Γκάτση Άννα 213-131-6257 agatsi
Κελαϊδή Ευαγγελία 213-131-6256 ekelaidi
Τσιλίκη Άννα 213-131-6254 atsiliki

Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού ανήκουν ιδίως:

 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την τοποθέτηση του αναγκαίου προσωπικού για την εξυπηρέτηση των συλλογικών οργάνων.
 • Η μέριμνα για τη συγκρότηση των συμβουλίων κρίσης υπαλλήλων.
 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών της Υπηρεσίας σε θέσεις προσωπικού και για την κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες. Ο καθορισμός των καθηκόντων και των προσόντων κάθε θέσης (Αξιολόγηση θέσεων).
 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού.
 • Η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του προσωπικού(προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού).
 • Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της υπηρεσίας και των εποπτευομένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων μετεκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.
 • Η μέριμνα για την αξιοποίηση των υπαλλήλων που έχουν μετεκπαιδευτεί.
 • Η μέριμνα για τη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της κεντρικής βιβλιοθήκης και τη διαρκή ενημέρωση των άλλων υπηρεσιών για το υλικό της βιβλιοθήκης.
 • Η μέριμνα για τη δημοσίευση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και άλλων διοικητικών πράξεων κανονιστικών ή ατομικών.
 • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των ΦΕΚ καθώς και η ενημέρωση των Διευθύνσεων για τα ΦΕΚ που τις αφορούν.
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού  FAX: 213-131-6614 tdp{@}gga.gov.gr
       
Αναπλ. Προϊσταμένη Δερμιτζάκη Μαρία Άννα
213-131-6252, 6273
mdermitzaki
     
Αλευρογιάννη Πηγή 213-131-6272 palevrogianni
  Αντζουλάτου Αγγελική
213-131-
 
τηλ/κο κέντρο Γεωργακοπούλου Αντωνία
213-131-6000, 6213
 
Γρίβα Αθανασία 213-131-6244 agriva
Δάβαρη Ιωάννα 213-131-6820 idavari
Δημητρέλλου Ελένη
213-131-7033
edimitrellou
Δούκα Σοφία 213-131-6883 sdouka
Ηλιοπούλου Βασιλική 213-131-6845 viliopoulou
τηλ/κο κέντρο Καρανικόλα Μαρία
213-131-6000, 6461
 
Κουκά Ιωάννα
213-131-6250
gkouka
Λαγού Βασιλική 213-131-6811 vlagou
τηλ/κο κέντρο Μανιάτη Διαμαντίνα
213-131-6000, 6139
dmaniati
Μανωλέμη Χριστίνα 213-131-6222 cmanolemi
τηλ/κο κέντρο Μιχαηλίδου Αικατερίνη
213-131-6000, 6496
 
Μήτσου Αικατερίνη 213-131-6255 kmitsou
Μπακογιάννη Σοφία
213-131-6245
smpakogianni
Παπαγεωργίου Βαγιούλα 213-131-6046 vpapageorgiou
Σαϊτάνης Νικόλαος 213-131-6249
Σκρέκη Δήμητρα 213-131-6245 dskreki
Σταύρου Χριστίνα 213-131-6247 chstavrou
Στρίγγλου Μαρία 213-131-6271 mstriglou
Τσιάκλα Αικατερίνη 213-131-6248 ktsiakla
Τσόχλα Γεωργία 213-131-7033 gtsohla
Χαρμπή Ουρανία 213-131-6258 rxarbi
Χόνδρου Βασιλική 213-131-6246 vhondrou

Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης ανήκουν ιδίως:

 • Η φροντίδα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το διορισμό ή αντικατάσταση των μελών των διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., πλην των Γυμναστηρίων.
 • Η φροντίδα, σε συνεργασία με τις διοικήσεις και με τους εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων, για την έκδοση ή τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας όλων των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Α. Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. πλην των Γυμναστηρίων.
 • Η άσκηση διοικητικού ελέγχου στις αποφάσεις των διοικήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας.
 • Η μέριμνα για την έγκριση αποφάσεων και διοικήσεων των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που αφορούν πρόσληψη απόλυση ή αποζημίωση του κάθε φύσης προσωπικού τους.
 • Η παρακολούθηση εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων στο απασχολούμενο, με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου, προσωπικό των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
 • Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών οδηγιών για την κατάρτιση ή τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας των αθλητικών ομοσπονδιών, ενώσεων, συνδέσμων και σωματείων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η τήρηση μητρώου απασχολούμενου προσωπικού στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις, συνδέσμους και σωματεία.
 • Η μέριμνα για την έγκριση αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων, αθλητικών ομοσπονδιών, ενώσεων, συνδέσμων σωματείων που αφορούν πρόσληψη, απόλυση ή αποζημίωση του κάθε φύσης προσωπικού τους.
 • Η παρακολούθηση εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις, συνδέσμους ή σωματεία.
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
 Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης  FAX:213-131-6608   tdo{@]}gga.gov.gr
 

 

 

213-131-6241, 6235

Αναπλ. Προϊσταμένη Ψυχούλη Αγγελική 213-131-6238 gpsihouli
Υπάλληλοι Βασσάλου Αργυρώ 213-131-6236 ivasaloy
Ζήκα Αναστασία 213-131-6235 nzika
Λαρεντζάκη Ζωή 213-131-6240 zlarentzaki
Παπακωνσταντίνου Βασιλική 213-131-6235 vpapakonstantinou
Σίννη Χρυσάφω
213-131-6346
csinni

Τμήμα Γραμματείας

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματείας ανήκουν ιδίως:

 • Η τήρηση του πρωτοκόλλου.
 • Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων και η μικροφωτογράφηση του αρχείου που τηρούν τα τμήματα.
 • Η μέριμνα για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου του δημοσίου και λοιπών ενσήμων καθώς και εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.Δ. 105/69 (ΦΕΚ 28) για τη εξυπηρέτηση πολιτών.
 • Η μέριμνα μετά από σχετικό έλεγχο, για τη βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, της ακρίβειας των αντιγράφων, φωτοαντιγράφων φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών.
 • Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
 • Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
Τμήμα Γραμματείας  FAX: 213-131-6614 tg{@}gga.gov.gr
 
 Αναπλ. Προϊσταμένη
Δαμιανάκη Μαρία
213-131-7052
mdamianaki
     
Υπάλληλοι Τσόχλα Γεωργία 213-131-7033 gtsohla
Αγγελοπούλου Ευανθία 213-131-7049
Αντωνάκος Παναγιώτης 213-131-6125
Βαρίκου Άννα 213-131-6843 avarikou
Γούσης Δημήτρης
213-131-7031
dgousis
Δάλλα Ελένη
213-131-7048
edalla
Δεληβαγγέλη Αποστολία
213-131-6871 adelivagelli
Ηλιάκη Αλεξία
213-131-6871
  213-131- 6869, 6125, 6871
Κιτσούλη Ευθυμία 213-131-7029 ekitsouli
Κοκκίνου Κωνσταντίνα
213-131-6871
kkokkinou
Κρυσταλλάκης Γεώργιος 213-131-
213-131-6870, 6216
Μαντή Αναστασία
213-131-7029
amanti
Μελίδη- Μιχαλά Αναστασία 213-131-7048 amelidi
Πασσά Ελευθερία
213-131-7039
EPassa
Πλατώνη Βασιλική 213-131-6868 vplatoni
Σαργέντη Γουίνιφρεντ Ξανθή 213-131-7081 gsargenti
Τόμπρου Ειρήνη 213-131-7051 itomprou
Τσαντήλας Αντώνης 213-131-6125
Τσούτσης Ηλίας 213-131-6125, 6120
Τσώλα Νικολέτα 213-131-
ntsola

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΟΣ

ypoyrgeio politismou

Χάρτης Ιστοτόπου